×
Izmit Hotels

İzmit ve dolayında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak MÖ 3000 itibariyle insanların var oldugu ve yerleşimler oluşmaya başladığı, yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

İzmit'e ait en eski kalintilar MÖ 12. yüzyıla tarihlenir. O tarihlerde Frigler yöreyi korumuş, ardından Yunanistan'ın Megara sehrinden yola çıkan bir göçmen grup yani Megaralilar, günümüzde Başiskele'nin bulundugu yöreye Astakoz adını verip, yerleşmişlerdir. Trakya kralı Lysimakhos'un Astakoz'u tahrip ettirmesi sonucu, bugünkü İzmit'in bulunduğu yöreye Nicomedia adında yeni bir şehir kurulmuştur. Nikomedya şehri, MÖ 91 ve MÖ 94 yılları arası Romalılar'a bağışlanmış, İmparator Diocletianus, 284 yılında Nikomedya şehrini başkent yapmıştır. Nikomedya, o dönemde, Roma, Antakya ve İskenderiye'den sonra dünyanın en büyük 4. şehri olmuştu. Nikomedya, Selçuklular tarafından 11. yüzyılın son çeyreğinde zapt edilmiş, I. Haçlı Seferi sırasında geri alınmış, bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra yeniden Selçuklular'ın eline geçmiştir. O dönemin Hendek ve Adapazarı yörelerinin valisi Akça Koca, Orhan Gazi zamanında fethedip, bunun sonucunda şehir Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Kaynak: wikipedia

More
×
Price range
{{Math.round(similars.filters.pricerange[0])}}
{{Math.round(similars.filters.pricerange[1])}}
Filters
{ $class.adwords->Write(1) }
 
See Prices
{{hotel.zone}} Center: {{hotel.distance.citycenter.distance}} {{hotel.distance.citycenter.type.toLowerCase()}}
{{hotel.avarage}}
Special
{{hotel.specialoffers}}
{{hotel.fiyat_min.discount}}%
discount
View Hotel
{{hotel.fiyat_min.total}} EUR
{{hotel.fiyat_min.price}} EUR
Closed Now

Hotels Listing